Archief

Eveline(14 oktober 2013)
Met ingang van 1 november a.s. wordt ons team versterkt met een nieuwe assistent accountant, te weten Eveline Marlisa – Verbiezen.Eveline heeft ruim tien jaren ervaring in de samenstelpraktijk, bij een drietal accountants- en administratiekantoren.Eveline is 33 jaar, geboren in Beuningen en woonachtig te Wijchen. ... lees verder >>
Meeste klachten bij Ombudsman over de fiscus(3 november 2007)
Ook dit jaar scoort de Belastingdienst weer het hoogst waar het gaat om het aantal klachten dat binnenkomt bij de Nationale Ombudsman. Over de eerste negen maanden van dit jaar ontving de Ombudsman 1424 klachten over de fiscus. Vorig jaar waren dat er over het hele jaar ruim 3300.Volgens Ombudsman Alex Brenninkmeijer is ... lees verder >>
WBSO ten einde voor dga?(1 november 2007)
Met het verdwijnen van het loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) uit de loonbelasting in 2008 vervalt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de WBSO-subsidie. Omdat daar een aardig bedrag mee gemoeid is, wordt ervoor gepleit om deze subsidie voortaan in de inkomstenbelasting toepasbaar te maken. Een ... lees verder >>
Aansprakelijkheid werkgever gaat ver(1 november 2007)
Ook als werknemers tijdens werktijd van de ene naar de andere locatie rijden, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld als er tijdens zo'n rit iets gebeurd. Dat ondervond een werkgever onlangs toen hij voor de geleden schade ten gevolge van een ongeval van zijn werkneemster opdraaide. In de betreffende zaak (LJN: ... lees verder >>
Zvw-bijdrage 2008 stuk hoger(1 november 2007)
Als het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt, gaat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) volgend jaar flink omhoog. Het is namelijk de bedoeling dat de 6,5% van nu plaatsmaakt voor 7,2%. Een behoorlijke stijging dus! De stijging van de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage houdt ... lees verder >>
Fiscus betrapt duizend zakelijke rijders(18 augustus 2007, 07:01)
De Belastingdienst heeft begin dit jaar aangekondigd om speciale flitsauto's in te zetten om te controleren of auto's van de zaak waarvoor een verklaring geen privégebruik is afgegeven, tóch privé worden gebruikt. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat ongeveer duizend mensen een brief hebben ... lees verder >>
Loongegeven 2006 opnieuw naar fiscus(18 augustus 2007, 07:01)
Een deel van de loongegevens over 2006 zal opnieuw moeten worden aangeleverd bij de Belastingdienst. Voor u is dit een extra administratieve last, waarvoor u geen financiële tegemoetkoming krijgt. De fiscus heeft nu laten weten dat de benodigde gegevens in september moeten worden ingestuurd. Het opnieuw aanleveren ... lees verder >>
Toch anoniementarief bij foute LB-verklaring(18 augustus 2007, 07:01)
De Hoge Raad heeft onlangs afgerekend met een aantal uitspraken van lagere rechters over de - inmiddels afgeschafte - loonbelastingverklaring. Volgens de Hoge Raad moest het anoniementarief (52%) wel degelijk worden toegepast als de ingevulde loonbelastingverklaring gebreken bevat. De lagere rechters hadden in een eerder ... lees verder >>
Premie Zvw komt binnenkort terug(31 maart 2007, 14:30)
De Belastingdienst start binnenkort met het uitbetalen van de eventueel in 2006 te veel betaalde premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Maar hoe wordt deze teruggaaf precies bepaald en wat moet ú ermee doen? De fiscus gebruikt voor de teruggaaf de inkomensgegevens van 2006 uit uw loonaangiftes ... lees verder >>
Niet-verhaalde WGA-premie géén loonvoordeel(31 maart 2007, 14:30)
Onlangs is duidelijk geworden dat als u de helft van de WGA-premie niet verhaalt op het nettoloon van de werknemers, dit geen belast loon voor de werknemers vormt. De wetgever heeft namelijk bepaald dat het niet-verhalen géén loonvoordeel voor de werknemer is. De helft van de WGA-premie kunt u verhalen op ... lees verder >>
Vertrek Gertjan van Gilst(2 februari 2007)
Per 1 februari 2007 heeft Gertjan van Gilst elders een functie aanvaard. Hij is precies een jaar in dienst geweest bij ExtrAAccountants als Assistent Accountant. Dit was alleszins naar tevredenheid, maar Gertjan heeft een aanbieding buiten de accountancy aanvaard. Wij wensen Gertjan alle succes toe in zijn ... lees verder >>
Ook nieuwsservice weer online(2 februari 2007)
Per heden is ook onze nieuwsservice weer te raadplegen. Klik hiervoor op het onderdeel Nieuws & Service. ... lees verder >>
Website uit de lucht geweest(28 januari 2007)
Onze website, www.extraaccountants.nl is helaas enige tijd uit de lucht geweest. Inmiddels is het probleem weer opgelost en zijn we weer "on-line". Alleen ons nieuwsarchief is nog niet online, maar dat zal ook binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden. Excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip in ... lees verder >>